Om Monica van der Pals

Monica van der Pals är Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast, utbildad vid Lunds Universitet och Mindfulnesslärare utbildad av Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, University of Massachusetts Medical School.Boston och av Cfm Sweden.

Monica van der Pals          

Hon har 30 års erfarenhet av kliniskt arbete och har omfattande vidareutbildningar inom rehabilitering, stress och smärthantering liksom inom kognitiv beteende terapi. Monica arbetar som författare och föreläsare.

Monica är författare till böckerna ”GLÄDJE I RÖRELSE” och ”MÅ BRA NU- mer glädje mindre stress”

Träning i ljud, bild och text med ursprung i träningsmetoder inom ortopedisk medicin, rehabiliteringsmedicin och mindfulnessbaserad medicin samt 8 veckors träningsprogram  i mindfulnessbaserad stresshantering med text och ljudfiler på Soundcloud.

Monica är författare och inläsare av Appen: Mindfulness Stress & Smärta.

http://kropp-sinne.webflow.io 

Medveten närvaro för glädje och livskvalitet. Hantering av stress och smärta i dagliga livet. En omfattande webbaserad app med  Mindfulnessprogram i ljud och textfiler. Appen är gratis!

Monica erbjuder också:

. MBSR i 8 veckors program.
. Föredrag, presentationer och träning i MBI

Mindfulness Based Intervention till  vårdpersonal, patientföreningar, skolor och företag