Om Monica van der Pals

Monica van der Pals är Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast, utbildad vid Lunds Universitet och Mindfulnesslärare utbildad av Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, University of Massachusetts Medical School.

Monica van der Pals

Monica arbetar på Sjukgymnastik, Stress & Smärtmottagningen i Lund.           

Hon har 30 års erfarenhet av kliniskt arbete och har omfattande vidareutbildningar inom rehabilitering, stress och smärthantering liksom inom kognitiv beteende terapi. Dagligen möter hon människor i alla åldrar med smärt- och stressproblematik till följd av både somatiska och psykosomatiska tillstånd.

Monica är författare till boken ”Glädje i rörelse”.

Träning i ljud, bild och text med ursprung i träningsmetoder inom Ortopedisk medicin, Rehabiliteringsmedicin och Mindfulnessbaserad medicin.        Glädje i rörelse broschyr

Fokus ligger på det friska i den hela människan. Hennes förmåga att förstärka både fysisk, psykisk och social hälsa liksom tron på den egna förmågan att ta hand om sig själv på ett klokt och positivt sätt.

Monica är författare och inläsare av Appen: Mindfulness Stress & Smärta.

http://kropp-sinne.webflow.io 

Medveten närvaro för glädje och livskvalitet. Hantering av stress och smärta i dagliga livet. En omfattande webbaserad app,  Mindfulnessprogram med ljud och textfiler. Appen är gratis!

 

Monica erbjuder också:

. MBSR i 8 veckors program.

Mindfulness – Baserad – Stress – Reduktion, i enlighet med Center for Mindfulness in Medicine Health Care and Society, University of Massachussetts, Medical School.

. Föredrag, presentationer och träning i MBI

Mindfulness Based Intervention till  vårdpersonal, patientföreningar, skolor och företag.

Läs mer: Broschyr : MBSR i 8 veckors program MBSR brochyr s 1-4. nr 3