MBSR Kurs

Välkommen till MBSR programmet!

Mindfulness -Based -Stress -Reduction är ett 8 veckors program. Träning av medveten närvaro för glädje och livskvalitet. Hantering av stress och smärta i dagliga livet.

CSC_0003

MBSR 8 veckors programmet sker i enlighet med Center for Mindfulness in Medicine,Health Care and Society,University of Massachussetts, Medical school.

Mindfulness/Medveten närvaro är ett praktiskt sätt att arbeta med stress och smärta i vardagen för att återställa inre balans, hälsa och välbefinnande genom enkla dagliga övningar.

Det handlar om att stanna upp och träna sin förmåga att vara klarvaket uppmärksam på  det som är här och nu. Släppa det som har varit och det som ligger framför oss för att med en vänlig , öppen och fördomsfri attityd stanna i nuet för att finna lugn, ro, glädje och det som gör oss gott. 

 Vi tränar mindfulness meditation i stillhet och i rörelse, fysioterapi, enkla Yoga  och QiGong övningar vid varje tillfälle. Du får kunskap i stressfysiologi, hjärnfysiologi, smärtfysiologi, om tankar och känslor, kroppskännedom med mera. För att kunna tillgodogöra sig träningen så bra som möjligt är det viktigt att planera att kunna komma alla 8 tillfällen.

Vi använder boken ”Må Bra Nu – Mer glädje Mindre stress” med texter och ljudfiler för den aktiva dagliga träningen  och Boken ”Glädje i rörelse” för  fysioterapi och enkel yoga.